Ταυτότητα Συλλογικού Καταλόγου PDF Εκτύπωση E-mail

Ο Συλλογικός Κατάλογος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Ε.Α.Β.) αποτελεί, σήμερα, τη φυσική υλοποίηση μέρους του πρώτου από τους τέσσερις βασικούς στόχους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), και, κατ’ επέκταση, και του δεύτερου στόχου, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 17 ν.3404/2005 (ΦΕΚ/Α/260/17.10.2005): “η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των επί μέρους Κεντρικών Βιβλιοθηκών, η δημιουργία συστήματος διαδανεισμού σε εθνικό πλαίσιο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την αποτελεσματικότερη για τη χώρα διαχείριση των πηγών πληροφόρησης και η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών τους.”.
Το χρονικό διάστημα 1999-2003 συντελέστηκε η πιλοτική φάση υλοποίησης του έργου του Σ.Κ.Ε.Α.Β., που χρηματοδοτήθηκε από το Β’ Κ.Π.Σ. – Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. I «Δικτύωση των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» (περίοδος 1996-1999).
Από το 2003 το έργο προχώρησε και ολοκληρώθηκε, με αποκορύφωμα την κυκλοφορία της 1ης έκδοσης του Σ.Κ.Ε.Α.Β., το Μάιο του 2007, μέσω χρηματοδότησης από το Γ’ Κ.Π.Σ.- Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II «Ανάπτυξη της Ψηφιακής Συνεργασίας των Βιβλιοθηκών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (περίοδος 2000-2009). 
Το 2008 πραγματοποιήθηκε η σύνδεσή του Σ.Κ.Ε.Α.Β. με το Κεντρικό Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων VDX και το Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Ίρις», ενώ ταυτόχρονα κυκλοφόρησε και η 3η έκδοσή του. Το 2009 κυκλοφόρησε η 4η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου, το 2010, κυκλοφόρησε η 5η έκδοσή του, με 3.137.317 βιβλιογραφικές εγγραφές από 59 βιβλιοθήκες, το Νοέμβριο του 2010, κυκλοφόρησε η 6η έκδοσή του, με 3.749.061 βιβλιογραφικές εγγραφές από 54 βιβλιοθήκες και 63 βιβλιογραφικές βάσεις, τον Φεβρουάριο του 2012, κυκλοφόρησε η 7η έκδοσή του, με 3.917.519 βιβλιογραφικές εγγραφές από 58 βιβλιοθήκες με 68 βάσεις βιβλιογραφικών εγγραφών και τον Οκτώβριο του 2012, κυκλοφόρησε η 8η έκδοσή του, η οποία περιέχει 3.964.785  βιβλιογραφικές εγγραφές από 58 βιβλιοθήκες με 68 βιβλιογραφικές βάσεις . Τον Φεβρουάριο του 2014 κυκλοφόρησε η 9η έκδοση με 4.089.231 βιβλιογραφικές εγγραφές από 59 βιβλιοθήκες μέλη του Σ.Κ.Ε.Α.Β, με 69 βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων

Για το Συλλογικό Κατάλογο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών βασικοί στόχοι παραμένουν οι ακόλουθοι:

  • Η εξοικονόμηση πόρων και  η παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των Ακαδημαϊκών και άλλων ιδρυμάτων, μέσα από (α) την περιοδική ανανέωση της βάσης του Συλλογικού Καταλόγου και (β) την επέκτασή του σε άλλες βιβλιοθήκες, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί ένα φυσικό συλλογικό κατάλογο που να συγκεντρώνει το σύνολο του βιβλιογραφικού πλούτου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, καθώς και των βιβλιοθηκών άλλων ιδρυμάτων, με χαρακτηριστικά τέτοια που να το καθιστούν ένα εύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο αναζήτησης αξιόλογης επιστημονικής πληροφορίας στα χέρια των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου.
  • Η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των Βιβλιοθηκών - Μελών του Συνδέσμου και των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων,  αφού ο Συλλογικός Κατάλογος  ανασύρει στην επιφάνεια τα προβλήματα των καταλόγων των βιβλιοθηκών-μελών και μπορεί να προτείνει λύσεις υπό το πρίσμα της συνεργασίας και της ενότητας.
  • Η συντήρηση αλλά και η επέκταση του κεντρικού συστήματος διαδανεισμού βιβλίων σε εθνικό επίπεδο, με χαρακτηριστικά τέτοια που να διευκολύνουν και να προωθούν την κυκλοφορία αυτού του βιβλιογραφικού πλούτου μεταξύ των χρηστών διαφορετικών βιβλιοθηκών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε μία κατηγορία από το διπλανό menu, που περιέχει :