Οδηγίες χρήσης Θησαυρού PDF Εκτύπωση E-mail

Δείτε Οδηγίες Χρήσης, σχετικές με το Θησαυρό Επιστημονικών Όρων, για:

Τα επίπεδα πρόσβασης,

και τις οδηγίες δημιουργίας όρων (για βιβλιοθηκονόμους).

Τέλος, μπορείτε να μας στείλετε τις απορίες, σε σχέση με το θησαυρό.

treas3