Ιστορική εξέλιξη του Συλλογικού Καταλόγου Εκτύπωση E-mail

1996: Ένταξη του έργου της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Δικτύωση των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» στο Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι (1996-1999).

1997: Μελέτη της Ομάδας Εργασίας Σύνταξης Βιβλιοθηκονομικών Προδιαγραφών για τη δημιουργία του Σ.Κ.Ε.Α.Β. - Έκθεση του Dekkers (Managing Director of Dublin Core Metadata Initiative) για τα πρότυπα και τις τεχνικές που πρέπει να υιοθετήσει ο Σ.Κ.Ε.Α.Β.

1999: Επιλογή και εγκατάσταση του προγράμματος αυτοματοποίησης GEAC – Advance, για τη λειτουργία του Συλλογικού Καταλόγου.

2000: Ένταξη του έργου της Οριζόντιας Δράσης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Ανάπτυξη της Ψηφιακής Συνεργασίας των Βιβλιοθηκών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ (2000-2008).

2004: Πειραματικό στάδιο εφαρμογής του Συλλογικού Καταλόγου, με δημιουργία τεχνικής υποδομής για την καλύτερη λειτουργία του (προγράμματα μετατροπής εγγραφών, κ.λπ.).

2007: Κυκλοφορία 1ης έκδοσης του Συλλογικού Καταλόγου - Διεξαγωγή διημερίδας του Σ.Κ.Ε.Α.Β., με θέμα: «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Υπηρεσίες και Εργαλεία στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων» - Κυκλοφορία 2ης έκδοσης του Συλλογικού Καταλόγου.

2008: Σύνδεση Συλλογικού Καταλόγου με το πρόγραμμα διαδανεισμού VDX και το Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Ίρις» - Κυκλοφορία 3ης έκδοσης του Συλλογικού Καταλόγου.

2009: Κυκλοφορία 4ης έκδοσης του Συλλογικού Καταλόγου.

2010: Κυκλοφορία 5ης έκδοσης του Συλλογικού Καταλόγου.

2010: Κυκλοφορία 6ης έκδοσης του Συλλογικού Καταλόγου.

2012: Κυκλοφορία 7ης έκδοσης του Συλλογικού Καταλόγου.

2012: Κυκλοφορία 8ης έκδοσης του Συλλογικού Καταλόγου.

2014: Κυκλοφορία 9ης έκδοσης του Συλλογικού Καταλόγου.