Εδώ μπορώ να:

  • μάθω πώς αναζητώ - εντοπίζω βιβλία στο Συλλογικό Κατάλογο, με τρόπο αποτελεσματικό,
  • ρωτήσω αναφορικά με θέματα βιβλιοθηκών και βιβλιογραφίας, όταν δε βρίσκω αυτό που θέλω στο Συλλογικό Κατάλογο,
  • βρω πληροφορίες για την πολιτική δανεισμού των 62 βιβλιοθηκών που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με το Συλλογικό Κατάλογο.

Για άλλες πληροφορίες, που αφορούν στις βασικές λειτουργίες του Σ.Κ.Ε.Α.Β., μπορείτε να επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

pc-end3