Αναζητώ - Εντοπίζω PDF Εκτύπωση E-mail

Αναζητώ βιβλία στο Συλλογικό Κατάλογο

 • επιλέγοντας τη βιβλιοθήκη στην οποία είμαι ήδη μέλος,
  ή τη γεωγραφικά εγγύτερη βιβλιοθήκη.
  Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται αφορούν σε βιβλία
  τα οποία ΣΙΓΟΥΡΑ διαθέτει η βιβλιοθήκη που έχω επιλέξει.

ή

 • επιλέγοντας όλες τις βιβλιοθήκες.
  Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται
  ανακτώνται μετά από έρευνα
  στο ΣΥΝΟΛΟ του βιβλιογραφικού πλούτου
  των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
  και των βιβλιοθηκών άλλων συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.

ή/και

 • πληκτρολογώντας τη ρίζα λέξης ή ονόματος και το σύμβολο *,
  π.χ. ιστορι* ή histor* ή Παπαδοπουλ* ή Smith*.
  Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται είναι περισσότερα σε αριθμό,
  επειδή συμπεριλαμβάνουν και όλες τις πιθανές καταλήξεις της λέξης ή του ονόματος.

Εντοπίζω

 • ποια ή ποιες βιβλιοθήκες διαθέτουν το υλικό που με ενδιαφέρει,
  από τα στοιχεία που εμφανίζονται στο τέλος μιας εγγραφής-βιβλίου
  και βρίσκω χρήσιμες πληροφορίες & πληροφορίες δανεισμού
  για τη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ που το διαθέτει εδώ.

Επίσης, ρωτήστε μας αναφορικά με θέματα βιβλιοθηκών και βιβλιογραφίας.

pc-end4