Όροι Συνεργασίας με Σ.Κ.Ε.Α.Β. PDF Εκτύπωση E-mail

Αν είστε βιβλιοθήκη που επιθυμείτε συνεργασία με το Συλλογικό Κατάλογο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Ε.Α.Β.), ώστε να συμπεριληφθούν οι εγγραφές σας στην κοινή βιβλιογραφική βάση του και, πιθανόν, στο μέλλον να ενταχθείτε στο Σύστημα Διαδανεισμού "Ιρις", μπορείτε να αποστείλετε, ταχυδρομικά ή με e-mail, αίτηση συμμετοχής στο Σ.Κ.Ε.Α.Β.

Για να ενταχθεί μια Βιβλιοθήκη στο Συλλογικό Κατάλογο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Ε.Α.Β.) αποστέλλει περιγραφή της ταυτότητάς της, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με ένα τουλάχιστον άτομο επαφής της ενδιαφερόμενης Βιβλιοθήκης, όπως υποδεικνύεται στη φόρμα αίτησης συνεργασίας με τον Σ.Κ.Ε.Α.Β. Στην περιγραφή της ταυτότητάς της η Βιβλιοθήκη δηλώνει ότι πληροί τουλάχιστον τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Διαθέτει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα βιβλιοθήκης (ΟΠΣΒ), συμβατό με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, κυρίως σε θέματα εξαγωγής εγγραφών (μορφότυπο MARC, δυνατότητα εξαγωγής βιβλιογραφικών εγγραφών σε μορφότυπο ISO-2709, αποδεκτά πρότυπα κωδικοποίησης κ.λπ.).

Έχει καταχωρίσει μέρος των βιβλιογραφικών εγγραφών της βιβλιοθήκης στο ΟΠΣΒ (τουλάχιστον 500 εγγραφές), υιοθετώντας βασικά βιβλιογραφικά πρότυπα καταλογογράφησης των δεδομένων (αγγλοαμερικανικούς κανόνες καταλογογράφησης AACR2, καταλογογράφηση 2ου βιβλιογραφικού επιπέδου τουλάχιστον, διαχείριση καθιερωμένων αρχείων ονομάτων, θεμάτων κ.λπ.).

Οι βιβλιογραφικές εγγραφές της βιβλιοθήκης περιέχουν ενδείξεις τοπικών στοιχείων αντιτύπων (όνομα βιβλιοθήκης ή παραρτήματος, ταξιθετικό σύμβολο κ.λπ.).

Η αίτησή σας θα εξεταστεί από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) και, εφόσον εγκριθεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, για τις απαραίτητες ενέργειες ένταξης στο Σ.Κ.Ε.Α.Β.