Ιστορικό Εκτύπωση E-mail

Στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" τέθηκαν οι προδιαγραφές που θα έπρεπε να ενσωματώνει το σύστημα διαδανεισμού που θα αποκτούσε ο Σύνδεσμος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Με βάση τις προδιαγραφές που τέθηκαν και τα προτεινόμενα συστήματα, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό προκρίθηκε η αγορά του Fretwell-Downing's Virtual Document eXchange(VDX) στα τέλη του 2007. Στην Ελλάδα το VDX έχει το όνομα ΊΡΙΣ στο πλαίσιο όσων προέβλεπε το Τεχνικό Δελτίο για την ανάπτυξη συστήματος διαδανεισμού ανάμεσα στο δίκτυο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Μετά από την επίλυση μιας σειράς δυσκολιών παραμετροποίησης με σκοπό την προσαρμογή του συστήματος στην Ελληνική πραγματικότητα, πραγματοποιήθηκε ένας κύκλος σεμιναρίων για την προώθησή του και την εκπαίδευση του προσωπικού, που θα εξασφάλιζε τη χρήση και την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Σε αυτά παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από όλα τα μέλη Συνδέσμου. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 6 σεμινάρια εκμάθησης σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, με το τελευταίο να πραγματοποιείται με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης και να αφορά στα ιδρύματα της Κύπρου, που αποτελούν μέλη του συνδέσμου. Τα πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Μαρτίου 2008 στα γραφεία του Συλλογικού Καταλόγου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τα ιδρύματα της Αθήνας, το δεύτερο στις 28 Μαρτίου 2008 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, το τρίτο στις 11 Απριλίου 2008 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το τέταρτο στις 18 Απριλίου 2008 στη βιβλιοθήκη του παραρτήματος της Κνωσού, του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο, το πέμπτο στις 09 Μαΐου 2008 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το έκτο στις 09 Ιουλίου 2008, μέσω τηλεδιάσκεψης, ανάμεσα στο Ε.Μ.Π. και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σήμερα το Ίρις το χρησιμοποιούν περισσότερες από τριάντα βιβλιοθήκες-μέλη του Σ.Ε.Α.Β., πραγματοποιώντας πραγματικά αιτήματα διαδανεισμού μεταξύ τους.
Στο διάστημα της λειτουργίας του από τις αρχές του 2008 έως και το 2013 πραγματοποιήθηκε μια αναβάθμιση στην έκδοση 4.1 που βελτίωσε πολλά από τα προβλήματα που παρουσίαζε η παλαιότερη έκδοση, με σημαντικότερο την απευθείας αναζήτηση στο Συλλογικό Κατάλογο και την υποστήριξη των παραρτημάτων. 

Από τις αρχές του 2014 όμως παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του συστήματος vdx, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να ξεπεραστούν. Μετά από αυτό αποφασίστηκε η μετάβαση σε νέο σύστημα διαδανεισμού, το smILLe.  To smILLe είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ILL (ISO 10161).  Αρχικά στον Ελλαδικό χώρο χρησιμοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ως τοπικό σύστημα διαδανεισμού. To 2011 εγκαταστάθηκε στην Κύπρο σαν κεντρικό σύστημα διαδανεισμού για να καλύψει τις ανάγκες των κυπριακών βιβλιοθηκών.

Στις 21 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο εκπαίδευσης για τα ιδρύματα της Αθήνας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στις 26 Μαρτίου 2014 για τα ιδρύματα της Θεσσαλονίκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το προσεχές διάστημα προγραμματίζονται και νέα σεμινάρια με σκοπό να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση όλων των ιδρυμάτων ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος διαδανεισμού για τα μέλη του συνδέσμου.

 

IrisSear