Εκδόσεις - Στατιστικά Εκτύπωση E-mail

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις 9 εκδόσεις του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Αναλυτικότερα:

Στατιστικά στοιχεία της 9ης έκδοσης ανά Βιβλιοθήκη Συλλογικού Καταλόγου

Στατιστικά στοιχεία 9ης έκδοσης

Στατιστικά στοιχεία 8ης έκδοσης

Στατιστικά στοιχεία 7ης έκδοσης

Στατιστικά στοιχεία 6ης έκδοσης

Στατιστικά στοιχεία 5ης έκδοσης

Στατιστικά στοιχεία 4ης έκδοσης

Στατιστικά στοιχεία 3ης έκδοσης

Στατιστικά στοιχεία 2ης έκδοσης

Στατιστικά στοιχεία 1ης έκδοσης

Δείτε επίσης

Στατιστικά στοιχεία από την 1η έκδοση του Συλλογικού Κατάλογου Κυπριακών Βιβλιοθηκών

Στατιστικά στοιχεία από την 2η έκδοση του Συλλογικού Κατάλογου Κυπριακών Βιβλιοθηκών