Στατιστικά Συστήματος Ίρις Ιούνιος 2008 - Ιούνιος 2009 PDF Εκτύπωση E-mail

Στατιστικά Ίρις (Ιούνιος 2008 - Ιούνιος 2009)

Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου σεμιναρίου εκπαίδευσης (Ιούνιος 2008) ξεκίνησε η κανονική λειτουργία του Δικτύου Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται συγκεντρωτικά στατιστικά για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, πιο συγκεκριμένα τα στατιστικά εμφανίζουν στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μετά από ένα χρόνο συνεχούς λειτουργίας του προγράμματος από τον Ιούνιο του 2008 έως και τον Ιούνιο του 2009. Παρουσιάζονται στοιχεία για τις βιβλιοθήκες ως πελάτες και για τις βιβλιοθήκες ως προμηθευτές.

Οι βιβλιοθήκες ως πελάτες πραγματοποίησαν 2355 αιτήματα από τα οποία ικανοποιήθηκαν τα 1398.

Οι βιβλιοθήκες ως προμηθευτές δέχθηκαν 2544 αιτήματα από τα οποία ικανοποίησαν τα 1439.

H διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα αιτήματα των βιβλιοθηκών ως προμηθευτές και στα αιτήματα των βιβλιοθηκών ως πελάτες οφείλεται στα αιτήματα που ακυρώθηκαν, τα οποία όμως μετράει το σύστημα.

IrisSear