Οδηγίες Δημιουργίας και Tροποποίησης Όρων PDF Εκτύπωση E-mail

Αναλυτικά τα βήματα-οδηγίες για την ένταξη νέων όρων στο Θησαυρό, καθώς και για την επεξεργασία όρων που ήδη υπάρχουν στο Θησαυρό. Δείτε τα προγράμματα επίδειξης(demo).

treasSear