Συμμετοχές ILSaS PDF Εκτύπωση E-mail

Στο υποέργο ILSaS έχουν δηλώσει συμμετοχή 30 ιδρύματα, με 96 αυτόνομες βιβλιοθήκες σε 48 πόλεις, και 39 αυτόνομες βιβλιογραφικές βάσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα ιδρύματα που θα συμμετέχουν στο ILSaS.

ilsas