Εκπαίδευση στο νέο Σύστημα Διαδανεισμού PDF Print E-mail
There are no translations available.

Προς τα μέλη του ΣΕΑΒ

ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση στο νέο Σύστημα Διαδανεισμού

Η υπηρεσία διαδανεισμού του δικτύου Ιρις υποστηρίζεται πλέον από το νέο σύστημα smILLe και διατίθεται για όλα τα μέλη του ΣΕΑΒ στη διεύθυνση http://ill.lib.ntua.gr/smille/admin/login.php.
Έχει παραμετροποιηθεί πλήρως για όλα τα μέλη του προηγούμενου συστήματος (VDX).
Για την εξοικείωση του προσωπικού με τη χρήση του νέου συστήματος προγραμματίζεται σειρά εκπαιδεύσεων, με τις πρώτες δύο ως εξής:

- στην Αθήνα 21/3 , στο ΕΜΠ

- στην Θεσσαλονίκη 26/3 , στο ΑΠΘ

Για όσα ιδρύματα δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος μετακίνησης των υπαλλήλων τους στις προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις, θα είναι εφικτό να γίνουν εκπαιδεύσεις μέσω skype σε ημέρα και ώρα που θα κανονιστεί με τους υπεύθυνους του Διαδανεισμού του ΣΕΑΒ.


Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων και ο τόπος παρακολούθησης θα ανακοινωθούν αργότερα.