«Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας για Βιβλιοθηκονόμους» PDF Print E-mail
There are no translations available.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

στο πλαίσιο των δράσεων του ΣΕΑΒ, δημιουργήθηκε, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικό μάθημα εξ αποστάσεως παρακολούθησης (e-learning), το οποίο αφορά την Πληροφοριακή Παιδεία–ΠΠ (Information Literacy) και απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου.

Σκοπός του μαθήματος είναι να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες που συνθέτουν όλο το φάσμα της ΠΠ και, ως εκ τούτου, να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο που θα βοηθήσει τους Βιβλιοθηκονόμους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν οι ίδιοι ένα πρόγραμμα ΠΠ προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του κοινού το οποίο εξυπηρετούν.

Το μάθημα φιλοξενείται και υποστηρίζεται από την πλατφόρμα Moodle, σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη & το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η ακόλουθη: http://ilseab.lib.uth.gr/edu/

Δημιουργώντας λογαριασμό στην πλατφόρμα μπορείτε να μελετήσετε το εκπαιδευτικό υλικό και να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται. Στο τέλος, θα ήταν χρήσιμο να καταγράψετε τα σχόλιά σας για ενδεχόμενες παραλείψεις, ασάφειες, αναγκαίες αλλαγές και βελτιώσεις, όπου το κρίνετε απαραίτητο.

Επισυνάπτεται σχετικός Οδηγός Χρήσης της Πλατφόρμας, καθώς και του μαθήματος, για διευκόλυνσή σας.

Με την είσοδό σας, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη, ακολουθώντας τα ανάλογα βήματα.