Εκτύπωση

Εδώ μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο Συλλογικό Κατάλογο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, όπως:

Τέλος μπορείτε να δείτε Στατιστικά Στοιχεία των βιβλιοθηκών του Σ.Κ.Ε.Α.Β., σε σχέση με τις βιβλιογραφικές εγγραφές που έχουν στείλει στο Συλλογικό Κατάλογο.

bk-end9