Πληροφορίες για το Διαδανεισμό Εκτύπωση E-mail

IrisSear

Το ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, συντομογραφικά Δ.Δ.Ε.Β., και, για τις διεθνείς συνεργασίες του, Hellenic Interlibrary Loan network, συντομογραφικά HIlL-net (από εδώ και πέρα αναφέρεται ως "Δίκτυο"), αποτελεί επίσημη συνεργασία Φορέων που έχουν την ευθύνη λειτουργίας Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης στην ελληνική και κυπριακή επικράτεια και διενεργούν την υπηρεσία του Διαδανεισμού.
Η σύσταση του Δικτύου αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σ.Ε.Α.Β.), με τον όρο της αυτοδιαχείρισης και της καλής θέλησης από την πλευρά των μελών του Δικτύου.Οι εργασίες του Δικτύου αποσκοπούν στην εύρυθμη και σταθερή πρόσβαση των πελατών-χρηστών της κάθε βιβλιοθήκης-μέλους στο διαθέσιμο υλικό των συλλογών των λοιπών βιβλιοθηκών-μελών, εφόσον αυτό δε συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή της οικείας βιβλιοθήκης.


Οι στόχοι του Δικτύου είναι οι παρακάτω:

-Επίτευξη πλήρους, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης μεταξύ των μελών, αναφορικά με θέματα τοπικής πολιτικής διαδανεισμού και κατάστασης διαθεσιμότητας μέλους.
-Εξασφάλιση online, ελεύθερης και εύχρηστης αναζήτησης στους καταλόγους συλλογών των μελών του Δικτύου.
-Εγγύηση χαμηλού κόστους αντιτίμου και συντόμευση χρόνου για τη διαδικασία της αποστολής από και προς το μέλος-προμηθευτή.
-Διασφάλιση της ακεραιότητας και της έγκαιρης επιστροφής του υλικού που προσφέρεται μέσω διαδανεισμού.
-Επιδίωξη διεύρυνσης του Δικτύου με ταυτόχρονη κατοχύρωση της ομαλής λειτουργίας του. Το smILLe είναι το ηλεκτρονικό σύστημα διαδανεισμού που χρησιμοποιεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Στο πλαίσιο όσων προέβλεπε το Τεχνικό Δελτίο για την ανάπτυξη συστήματος διαδανεισμού ανάμεσα στο δίκτυο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το σύστημα έχει το όνομα ΊΡΙΣ. Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε στην αλλαγή των λογοτύπων στην κεντρική σελίδα εισόδου, στο σύστημα και στο εγχειρίδιο χρήσης.
Το ΊΡΙΣ επικοινωνεί με το Συλλογικό Κατάλογο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τον εντοπισμό των τεκμηρίων. Μπορεί δηλαδή ο χρήστης βιβλιοθηκονόμος να αναζητήσει τα τεκμήρια που επιθυμεί απευθείας μέσα από το ΊΡΙΣ.
Από τη στιγμή που ένας βιβλιοθηκονόμος-χρήστης του ΊΡΙΣ δημιουργεί ένα αίτημα διαδανεισμού (ILL Request), το ΊΡΙΣ τού εμφανίζει τις βιβλιοθήκες που διαθέτουν το τεκμήριο(λίστα με τις Βιβλιοθήκες-Προμηθευτές - rota) της διαδικασίας διαδανεισμού.Ττο αίτημα προωθείται αυτόματα στην πρώτη βιβλιοθήκη της ρότας, καθιστώντας την πιθανή Βιβλιοθήκη-Προμηθευτή (Responder). H τελευταία, μέσω της απάντησής της για το αν μπορεί να προμηθεύσει το τεκμήριο (Shipped) ή όχι (Non Supply), καθορίζει αν το αίτημα θα λήξει σε αυτό το σημείο ή θα προχωρήσει στην επόμενη Βιβλιοθήκη-Προμηθευτή της ρότας, έως ότου βρεθεί βιβλιοθήκη που να μπορεί να προμηθεύσει το τεκμήριο.
Το ΊΡΙΣ βοηθά στη διαχείριση των αιτημάτων διαδανεισμού σε όλα τα στάδια, αφού επιτρέπει στις Βιβλιοθήκες (είτε ως Προμηθευτές - Responders, είτε ως Πελάτες - Requesters) να παρακολουθούν την εξέλιξή τους.Ταυτόχρονα προσφέρει και τη δυνατότητα εξαγωγής χρήσιμων στατιστικών στοιχείων. H παρακολούθηση των σταδίων πραγματοποιείται με τρόπο απόλυτα σύμφωνο με το ISO 10161 (πρωτόκολλο), το οποίο είναι το διεθνές πρότυπο Διαδανεισμού.