4η Έκδοση Σ.ΚΕ.Α.Β. Εκτύπωση E-mail

Η 4η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2009, ενώ η εξαγωγή των εγγραφών, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2008.  Συμμετέχουν στο τελικό export των βιβλιογραφικών εγγραφών 47 βιβλιογραφικές βάσεις,  από τις 53 που είναι μέλη του Σ.Κ.Ε.Α.Β. Σταμάτησαν να στέλνουν δεδομένα η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και ο Συλλογικός Κατάλογος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών. Οι βιβλιογραφικές βάσεις του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και του Ιδρύματος Ευγενίδου, για τεχνικούς λόγους, κόπηκαν από το Σ.Κ.Ε.Α.Β. Ο αρχικός αριθμός των εγγραφών που μας έστειλαν ανήλθε στις 2.794.008 εγγραφές. Ο μέσος όρος εγγραφών που επεξεργαστήκαμε ανήλθε στις 59.447 εγγραφές ανά βιβλιοθήκη. Από τις αρχικές εγγραφές κόπηκε, για διάφορους λόγους, το 7,76% (216.884 εγγραφές). Στο Συλλογικό Κατάλογο εντάχθηκε το υπόλοιπο 92,24% (2.577.124 εγγραφές).  Η 4η έκδοση περιείχε 1.969.631 μοναδικές εγγραφές, με το ποσοστό ταύτισης των εγγραφών να ανέρχεται στο 23,57%. Τις περισσότερες σωστές εγγραφές, από τις μεγάλες βιβλιοθήκες, είχε η βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου (100%), ενώ τις περισσότερες λάθος εγγραφές είχε η βιβλιοθήκη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (23,37%). Το σημαντικότερο λάθος στις βιβλιογραφικές εγγραφές, βρίσκεται στο πεδίο 100 του UNIMARC ή 008 και 040 στο MARC21 (72.732 εγγραφές ή το 2,60% των εγγραφών). Τέλος, η βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διέθετε τις περισσότερες εγγραφές (466.957 εγγραφές ή το 16,71% του συνόλου των εγγραφών).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

                                                4η έκδοση Σ.Κ.Ε.Α.Β. (2008) - Ταυτότητα
Ημερομηνίες export   11-12 / 2008
Βιβλιογραφικές βάσεις μελών Σ.Κ.Ε.Α.Β.          53    
Βιβλιογραφικές βάσεις που δεν έστειλαν δεδομένα στο Σ.Κ.Ε.Α.Β.           2
Βιβλιογραφικές βάσεις που σταμάτησαν να συμμετέχουν στο Σ.Κ.Ε.Α.Β.           2 
Βιβλιογραφικές βάσεις που κόπηκαν για τεχνικούς λόγους από Σ.Κ.Ε.Α.Β.           2
Βιβλιογραφικές βάσεις που περιέχονται στο Σ.Κ.Ε.Α.Β.           47
Αρχικές εγγραφές    2.794.008
Κομμένες εγγραφές    216.884      
Ποσοστό κομμένων εγγραφών      7,76% 
Εγγραφές Σ.Κ.Ε.Α.Β.    2.577.124
Ποσοστό εγγραφών Σ.Κ.Ε.Α.Β.      92,24%
Μοναδικές εγγραφές στο Σ.Κ.Ε.Α.Β.   1.969.631
Ποσοστό ταύτισης εγγραφών      23,57%