Ταυτότητα PDF Εκτύπωση E-mail

Ο «Ελληνικός Θησαυρός Επιστημονικών Όρων» αποτελεί ένα σύγχρονο ορολογικό εργαλείο για τη θεματική απόδοση και πρόσβαση στα τεκμήρια και, γενικά, στους πληροφοριακούς πόρους των βιβλιοθηκών του Σ.Ε.Α.Β. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην οργάνωση των Δημοσίων Καταλόγων Ανοικτής Πρόσβασης(Δ.Κ.Α.Π.) των βιβλιοθηκών του Συνδέσμου, του Συλλογικού Καταλόγου, στη θεματική περιγραφή και αναζήτηση των πληροφοριών στα ψηφιακά τους αποθετήρια, καθώς και σε μελλοντικά εγχειρήματα δημιουργίας και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου.

treasSear