3η Έκδοση Σ.Κ.Ε.Α.Β. Εκτύπωση E-mail

Η 3η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2008, ενώ η εξαγωγή των εγγραφών, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε το Μάιο και τον Ιούνιο του 2008. Συμμετείχαν στη διαδικασία του export των βιβλιογραφικών εγγραφών 46 βιβλιογραφικές βάσεις, από τις 49 που είναι μέλη του Σ.Κ.Ε.Α.Β., μεταξύ των οποίων και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, με τις ίδιες εγγραφές που είχε στείλει και στη 2η έκδοση. Ο αρχικός αριθμός των εγγραφών που μας έστειλαν ανήλθε στις 3.080.431 εγγραφές. Ο μέσος όρος εγγραφών που επεξεργαστήκαμε ανήλθε στις 66.965 εγγραφές ανά βιβλιοθήκη. Από τις αρχικές εγγραφές κόπηκε για διάφορους λόγους το 10,86% (334.527 εγγραφές). Στο Συλλογικό Κατάλογο εντάχθηκε το υπόλοιπο 89,14% (2.745.904 εγγραφές). Η 3η έκδοση περιείχε 2.085.251 μοναδικές εγγραφές, με το ποσοστό ταύτισης των εγγραφών να ανέρχεται στο 24,06%. Τις περισσότερες σωστές εγγραφές, από τις μεγάλες βιβλιοθήκες, είχε η βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου (100%), ενώ τις περισσότερες λάθος εγγραφές είχε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (34,82%). Το σημαντικότερο λάθος στις βιβλιογραφικές εγγραφές βρίσκεται στο πεδίο 100 του UNIMARC ή 008 και 040 στο MARC21 (94.662 εγγραφές ή το 3,07% των εγγραφών). Τέλος, η βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διέθετε τις περισσότερες εγγραφές (518.904 εγγραφές ή το 16,85% του συνόλου των εγγραφών).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

3η έκδοση Σ.Κ.Ε.Α.Β. (2008) - Ταυτότητα
Ημερομηνίες export Μάιος 2008
Βιβλιογραφικές βάσεις μελών Σ.Κ.Ε.Α.Β. 49
Βιβλιογραφικές βάσεις που δεν έστειλαν δεδομένα στο Σ.Κ.Ε.Α.Β. 3
Βιβλιογραφικές βάσεις που σταμάτησαν να συμμετέχουν στο Σ.Κ.Ε.Α.Β. 0
Βιβλιογραφικές βάσεις που κόπηκαν για τεχνικούς λόγους από Σ.Κ.Ε.Α.Β. 0
Βιβλιογραφικές βάσεις που περιέχονται στο Σ.Κ.Ε.Α.Β. 46
Αρχικές εγγραφές 3.080.431
Κομμένες εγγραφές 334.527
Ποσοστό κομμένων εγγραφών 10,86%
Εγγραφές Σ.Κ.Ε.Α.Β. 2.745.904
Ποσοστό εγγραφών Σ.Κ.Ε.Α.Β. 89,14%
Μοναδικές εγγραφές στο Σ.Κ.Ε.Α.Β. 2.085.251
Ποσοστό ταύτισης εγγραφών 24,06%