2η Έκδοση Σ.Κ.Ε.Α.Β. Εκτύπωση E-mail

Η 2η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2008, ενώ η εξαγωγή των εγγραφών, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ Οκτώβριου και Νοεμβρίου του 2007. Συμμετείχαν στη διαδικασία του export των βιβλιογραφικών εγγραφών 45 βιβλιογραφικές βάσεις, από τις 48 που είναι μέλη του Σ.Κ.Ε.Α.Β., μεταξύ των οποίων και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Ο αρχικός αριθμός των εγγραφών που μας έστειλαν ανήλθε στις 3.005.077 εγγραφές. Ο μέσος όρος εγγραφών που επεξεργαστήκαμε ανήλθε στις 66.779 εγγραφές ανά βιβλιοθήκη. Από τις αρχικές εγγραφές κόπηκε, για διάφορους λόγους, το 14,58% (438.171 εγγραφές). Στο Συλλογικό Κατάλογο εντάχθηκε το υπόλοιπο 85,42% (2.566.906 εγγραφές). Η 2η έκδοση περιείχε 1.949.634 μοναδικές εγγραφές, με το ποσοστό ταύτισης των εγγραφών να ανέρχεται στο 24,05%. Τις περισσότερες σωστές εγγραφές, από τις μεγάλες βιβλιοθήκες, είχε η βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου (99,96%), ενώ τις περισσότερες λάθος εγγραφές είχε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (34,82%). Το σημαντικότερο λάθος στις βιβλιογραφικές εγγραφές ήταν η έλλειψη των πεδίων 001 ή 005 στο MARC (160.432 εγγραφές ή το 5,34% των εγγραφών). Τέλος, η βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διέθετε τις περισσότερες εγγραφές (504.524 εγγραφές ή το 16,79% του συνόλου των εγγραφών).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

2η έκδοση Σ.Κ.Ε.Α.Β. (2007) - Ταυτότητα
Ημερομηνίες export 10 - 11 / 2007
Βιβλιογραφικές βάσεις μελών Σ.Κ.Ε.Α.Β. 48
Βιβλιογραφικές βάσεις που δεν έστειλαν δεδομένα στο Σ.Κ.Ε.Α.Β. 3
Βιβλιογραφικές βάσεις που σταμάτησαν να συμμετέχουν στο Σ.Κ.Ε.Α.Β. 0
Βιβλιογραφικές βάσεις που κόπηκαν για τεχνικούς λόγους από Σ.Κ.Ε.Α.Β. 0
Βιβλιογραφικές βάσεις που περιέχονται στο Σ.Κ.Ε.Α.Β. 45
Αρχικές εγγραφές 3.005.077
Κομμένες εγγραφές 438.171
Ποσοστό κομμένων εγγραφών 14,58%
Εγγραφές Σ.Κ.Ε.Α.Β. 2.566.906
Ποσοστό εγγραφών Σ.Κ.Ε.Α.Β. 85,42%
Μοναδικές εγγραφές στο Σ.Κ.Ε.Α.Β. 1.949.634
Ποσοστό ταύτισης εγγραφών 24,05%