1η Έκδοση Σ.Κ.Ε.Α.Β. Εκτύπωση E-mail

Η 1η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το 2007, ενώ η εξαγωγή των εγγραφών από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών 2004 και 2007. Συμμετέχουν στο τελικό export των βιβλιογραφικών εγγραφών 38 βιβλιογραφικές βάσεις, από τις 42 που ήταν μέλη του Σ.Κ.Ε.Α.Β. Ο αρχικός αριθμός των εγγραφών που μας έστειλαν ανήλθε στις 2.391.741 εγγραφές. Ο μέσος όρος εγγραφών που επεξεργαστήκαμε ανήλθε στις 62.940 εγγραφές ανά βιβλιοθήκη. Από τις αρχικές εγγραφές, κόπηκε, για διάφορους λόγους, το 13,55% (314.421 εγγραφές). Στο Συλλογικό Κατάλογο εντάχθηκε το υπόλοιπο 86,45% (2.005.320 εγγραφές). Η 1η έκδοση περιείχε 1.549.098 μοναδικές εγγραφές, με το ποσοστό ταύτισης των εγγραφών να ανέρχεται στο 22,75%. Τις περισσότερες σωστές εγγραφές, από τις μεγάλες βιβλιοθήκες, είχε η βιβλιοθήκη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (99,86%), ενώ τις περισσότερες λάθος εγγραφές είχε η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (43,88%). Το σημαντικότερο λάθος στις βιβλιογραφικές εγγραφές εντοπίζεται κατά τη μετατροπή των εγγραφών από MARC21 σε UNIMARC (79.610 εγγραφές ή το 3,43% των εγγραφών). Τέλος, η βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διέθετε τις περισσότερες εγγραφές (429.181 εγγραφές ή το 18,50% του συνόλου των εγγραφών). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

1η έκδοση Σ.Κ.Ε.Α.Β. (2004-2007) - Ταυτότητα
Ημερομηνίες export 2004-2007
Βιβλιογραφικές βάσεις μελών Σ.Κ.Ε.Α.Β. 42
Βιβλιογραφικές βάσεις που δεν έστειλαν δεδομένα στο Σ.Κ.Ε.Α.Β. 4
Βιβλιογραφικές βάσεις που σταμάτησαν να συμμετέχουν στο Σ.Κ.Ε.Α.Β. 0
Βιβλιογραφικές βάσεις που κόπηκαν για τεχνικούς λόγους από Σ.Κ.Ε.Α.Β. 0
Βιβλιογραφικές βάσεις που περιέχονται στο Σ.Κ.Ε.Α.Β. 38
Αρχικές εγγραφές 2.319.741
Κομμένες εγγραφές 314.421
Ποσοστό κομμένων εγγραφών 13,55%
Εγγραφές Σ.Κ.Ε.Α.Β. 2.005.320
Ποσοστό εγγραφών Σ.Κ.Ε.Α.Β. 86,45%
Μοναδικές εγγραφές στο Σ.Κ.Ε.Α.Β. 1.549.098
Ποσοστό ταύτισης εγγραφών 22,75%