5η Έκδοση Σ.Κ.Ε.Α.Β Εκτύπωση E-mail

Η 5η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2010, ενώ η εξαγωγή των εγγραφών, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ Δεκεμβρίου του 2009 και Απριλίου του 2010.  Συμμετέχουν στο τελικό export των βιβλιογραφικών εγγραφών 59 βιβλιογραφικές βάσεις,  από τις 60 που είναι μέλη ή συνεργαζόμενα ιδρύματα με το Σ.Κ.Ε.Α.Β. Λόγω έλλειψης προσωπικού 4 βιβλιοθήκες (οι 3 βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων και η βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κύπρου), δεν μπόρεσαν να στείλουν τις νέες τους εγγραφές. Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε τις εγγραφές της 4ης έκδοσης.  
Οι 59 βιβλιοθήκες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην τελική έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου μάς έχουν στείλει 3.297.513 βιβλιογραφικές εγγραφές. Ο μέσος όρος εγγραφών που επεξεργαστήκαμε ανήλθε στις 55.890 εγγραφές ανά βιβλιοθήκη. Από τις αρχικές εγγραφές κόπηκαν, για διάφορους λόγους,  160.196 εγγραφές (ποσοστό 4,86%).
Σε αυτήν την έκδοση, οι  κομμένες εγγραφές μειώθηκαν, σε σχέση με την 4η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου, όπου οι κομμένες εγγραφές είχαν ανέλθει σε 216.884 εγγραφές (ποσοστό 7,76%).
Στην 5η έκδοση περιέχονται  3.137.317 βιβλιογραφικές εγγραφές (ποσοστό 95,14%). Οι μοναδικές εγγραφές σ' αυτή την έκδοση ανήλθαν στα 2.371.320 εγγραφές. Οι κονές εγγραφές για δύο ή περισσότερες βιβλιοθήκες ήταν 765.997 εγγραφές, που σημαίνει ποσοστό ταύτισης εγγραφών της τάξεως του 24,42% (έναντι ποσοστού 23,57% στη 4η έκδοση του Σ.Κ.Ε.Α.Β.). 
Τις περισσότερες σωστές εγγραφές, από τις μεγάλες βιβλιοθήκες, είχε η βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου (100%), ενώ τις περισσότερες λάθος εγγραφές είχε η βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (17,52%).
Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κομμένες εγγραφές είναι το ότι δε διαθέτουν πληροφορίες αντιτύπων (53.069 εγγραφές ή ποσοστό 1,60%). 
Τέλος, η βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διέθετε τις περισσότερες εγγραφές (478.851 εγγραφές ή το 14,52% του συνόλου των εγγραφών).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

                                                     5η έκδοση Σ.Κ.Ε.Α.Β. (2009-2010) - Ταυτότητα
Ημερομηνίες export  12 / 2009 - 04 / 2010 
Βιβλιογραφικές βάσεις μελών Σ.Κ.Ε.Α.Β.                 60
Βιβλιογραφικές βάσεις που δεν έστειλαν δεδομένα στο Σ.Κ.Ε.Α.Β.                   1 
Βιβλιογραφικές βάσεις που σταμάτησαν να συμμετέχουν στο Σ.Κ.Ε.Α.Β.                    -
Βιβλιογραφικές βάσεις που κόπηκαν για τεχνικούς λόγους από Σ.Κ.Ε.Α.Β.                   -
Βιβλιογραφικές βάσεις που περιέχονται στο Σ.Κ.Ε.Α.Β.                  59
Αρχικές εγγραφές          3.297.513
Κομμένες εγγραφές             160.196
Ποσοστό κομμένων εγγραφών               4,86% 
Εγγραφές Σ.Κ.Ε.Α.Β.           3.137.317
Ποσοστό εγγραφών Σ.Κ.Ε.Α.Β.             95,14%
Μοναδικές εγγραφές στο Σ.Κ.Ε.Α.Β.           2.371.320
Κοινές εγγραφές για 2 ή περισσότερες βιβλιοθήκες            765.997  
Ποσοστό ταύτισης εγγραφών             24,42%