Θεματικές Επικεφαλίδες LC PDF Εκτύπωση E-mail

Ο Σ.Κ.Ε.Α.Β. σας προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερες από 1.000.000 Καθιερωμένες Θεματικές Επικεφαλίδες της Library of Congress, μέσω του WebOpac, όπου μπορείτε να αναζητήσετε και να ανακτήσετε τις εγγραφές των Θεματικών Επικεφαλίδων της Library of Congress. Οι εγγραφές είναι σε format UNIMARC. Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης στη βάση με το πρωτόκολλο Z39.50 για αναζήτηση / ανάκτηση των καθιερωμένων εγγραφών. Οι παράμετροι σύνδεσης με το server των Θεματικών Επικεφαλίδων της Library of Congress είναι:

IP:         147.102.210.209
Πόρτα:  23210
Βάση:    MAIN*AUTMAST
Δομή:    UNIMARC

Στις καθιερωμένες θεματικές επικεφαλίδες περιέχονται τα εξής πεδία του UNIMARC / Authorities:

200: Φυσικά Πρόσωπα ως θέμα (600  στο βιβλιογραφικό UNIMARC)
210: Συλλογικά Όργανα ως θέμα (601 στο βιβλιογραφικό UNIMARC)
215: Γεωγραφικά Ονόματα ή Ονόματα Περιοχής ως θέμα (607 στο βιβλιογραφικό UNIMARC)
220: Οικογενειακά Ονόματα ως θέμα (602 στο βιβλιογραφικό UNIMARC)
230: Ομοιόμορφος Τίτλος (500 & 605 στο βιβλιογραφικό UNIMARC)
240: Όνομα και Τίτλος ως θέμα (604 & 500 στο βιβλιογραφικό UNIMARC)
250: Θέμα ως θέμα (606 στο βιβλιογραφικό UNIMARC)
260: Τοπική Πρόσβαση (620 στο βιβλιογραφικό UNIMARC)
280: Θέμα μορφής, είδους κ.λπ. (608 στο βιβλιογραφικό UNIMARC)

Για αναζήτηση στις Καθιερωμένες Θεματικές Επικεφαλίδες της Library of Congress, πατήστε εδώ.