Καθιερωμένα Ονόματα LC PDF Εκτύπωση E-mail

Ο Σ.Κ.Ε.Α.Β. σας προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερα από 4.500.000 Καθιερωμένα Ονόματα της Library of Congress, μέσω του WebOpac, όπου μπορείτε να αναζητήσετε και να ανακτήσετε τις εγγραφές των Ονομάτων της Library of Congress. Οι εγγραφές είναι σε format UNIMARC. Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης στη βάση με το πρωτόκολλο Z39.50 για αναζήτηση / ανάκτηση των καθιερωμένων εγγραφών. Οι παράμετροι σύνδεσης με το server των Καθιερωμένων Ονομάτων της Library of Congress είναι:

IP:         147.102.210.209
Πόρτα:  22210
Βάση:    MAIN*AUTMAST
Δομή:    UNIMARC

Στα Καθιερωμένα Ονόματα περιέχονται τα εξής πεδία του UNIMARC / Authorities:

200: Φυσικά Πρόσωπα (700, 701, 702  στο βιβλιογραφικό UNIMARC)
210: Συλλογικά Όργανα (710, 711, 712 στο βιβλιογραφικό UNIMARC)
215: Γεωγραφικά Ονόματα ή Ονόματα Περιοχής
220: Οικογενιακά Ονόματα ως θέμα (720, 721, 722 στο βιβλιογραφικό UNIMARC)
240: Όνομα και Τίτλος ως θέμα

Για αναζήτηση στα Καθιερωμένα Ονόματα της Library of Congress, πατήστε εδώ.