Συλλογικός Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών Εκτύπωση E-mail

Ο Σ.Κ.Ε.Α.Β. σε συνεργασία με τις βιβλιοθήκες της Κύπρου, δημιούργησε τον Συλλογικό Κατάλογο των Κυπριακών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Κ.Β.). Ο Συλλογικός Κατάλογος της Κύπρου στηρίζεται στις υποδομές και την τεχνογνωσία του Σ.Κ.Ε.Α.Β.
Η 1η έκδοση του Σ.Κ.Κ.Β. περιέχει βιβλιογραφικές εγγραφές από 38 βιβλιοθήκες όλων των κατηγοριών (Εθνική, Ακαδημαϊκές, δημοτικές, σχολικές, κρατικές, νοσοκομειακές κλπ.). Αρχικά οι 38 βιβλιοθήκες απέστειλαν 565.095 εγγραφές. Από τις αρχικές εγγραφές κόπηκαν, για διάφορους λόγους 18.744 εγγραφές (ποσοστό 3,32%). Στο Σ.Κ.Κ.Β. είναι διαθέσιμες 546.351 εγγραφές (ποσοστό 96,68%).
Οι μοναδικές εγγραφές σ' αυτή την έκδοση ανήλθαν στις 489.728 εγγραφές. Οι κοινές εγγραφές για δύο ή περισσότερες βιβλιοθήκες ήταν 56.596 εγγραφές, που σημαίνει ποσοστό ταύτισης εγγραφών της τάξεως του 11,55%.

Τέλος, η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου διέθετε τις περισσότερες εγγραφές (232.060 εγγραφές ή το 41,07% του συνόλου των εγγραφών).

Για να αναζητήσετε βιβλιογραφικές εγγραφές στο Σ.Κ.Κ.Β. πατήστε εδώ

Για να αναζητήσετε βιβλιογραφικές εγγραφές στο Σ.Κ.Κ.Β με το Συνεργατικό WebOPAC πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

1η έκδοση Σ.Κ.Κ.Β. (2010) - Ταυτότητα
Ημερομηνίες export Καλοκαίρι 2010
Βιβλιογραφικές βάσεις Σ.Κ.Κ.Β. 39
Βιβλιογραφικές βάσεις που δεν έστειλαν δεδομένα στο Σ.Κ.Κ.Β.
Βιβλιογραφικές βάσεις που κόπηκαν για τεχνικούς λόγους από Σ.Κ.Κ.Β. 1
Βιβλιογραφικές βάσεις που περιέχονται στο Σ.Κ.Κ.Β. 38
Αρχικές εγγραφές 565.095
Κομμένες εγγραφές 18.744
Ποσοστό κομμένων εγγραφών 3,32%
Εγγραφές Σ.Κ.Κ.Β. 546.351
Ποσοστό εγγραφών Σ.Κ.Κ.Β. 96,68%
Μοναδικές εγγραφές στο Σ.Κ.Κ.Β. 489.728
Κοινές εγγραφές για 2 ή περισσότερες βιβλιοθήκες 56.596
Ποσοστό ταύτισης εγγραφών 11,55%