8η έκδοση του Σ.Κ.Ε.Α.Β. PDF Εκτύπωση E-mail

 Η 8η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2012 και περιέχει τις βιβλιογραφικές εγγραφές των μελών του Σ.Κ.Ε.Α.Β.,  όπως αυτές υπήρχαν στα βιβλιογραφικά συστήματα των βιβλιοθηκών από 11 Σεπτεμβρίου έως και 13 Οκτωβρίου 2012

Σ' αυτή την έκδοση, όπως και στην 7η έκδοση, συμμετέχουν 58 βιβλιοθήκες μέλη του Σ.Κ.Ε.Α.Β, με 68 βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.  8 βιβλιογραφικές βάσεις δεν ανανεώθηκαν, λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθήκες (κυρίως ελλείψεις στο προσωπικό) και περιέχονται στη 8η έκδοση με εγγραφές από παλαιότερα export (κυρίως του 2011). Πρόκειται για τις βιβλιογραφικές βάσεις:

- Της βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

- Της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Καβάλας

- Της βιβλιοθήκης της ΑΣΠΑΙΤΕ

- Της βιβλιοθήκης του Παραρτήματος Λειβαδιάς του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

- Των 3 βιβλιογραφικών βάσεων του ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων

- Της βιβλιοθήκης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Από τα μέλη (μόνιμα ή συνεργαζόμενα) δεν έστειλαν βιβλιογραφικά δεδομένα, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και η βιβλιοθήκη της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.

Τα μέλη του Σ.Κ.Ε.Α.Β. έστειλαν  στα πλαίσια της 8ης έκδοσης 3.964.785 βιβλιογραφικές εγγραφές με  6.442.025 αντίτυπα (αριθμός κατά προσέγγιση). Υπήρξε αύξηση του αριθμού των εγγραφών σε σχέση με την 7η έκδοση του Σ.Κ.Ε.Α.Β. κατά 1,21% (47.266 εγγραφές).

Για διάφορους λόγους, κόπηκαν από τον Συλλογικό Κατάλογο 110.672 εγγραφές (ποσοστό 2,79%). Και σ’ αυτή την έκδοση παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση των κομμένων εγγραφών, καθώς στην 7η έκδοση είχε κοπεί το 4,13% των εγγραφών (161.707 εγγραφές). Σε απόλυτους αριθμούς οι κομμένες εγγραφές μειώθηκαν κατά 51.035 εγγραφές ή κατά 31,56%.

Στην 8η έκδοση περιέχονται  3.854.113 βιβλιογραφικές εγγραφές (ποσοστό 97,21%), έναντι 3.755.812 εγγραφών (ποσοστό 95,87%) της 7ης έκδοσης.  Σε απόλυτους αριθμούς οι εγγραφές που περιέχονται στο Σ.Κ.Ε.Α.Β. αυξήθηκαν κατά 98.301 εγγραφές ή κατά 2,62%.

Οι μοναδικές εγγραφές σ' αυτή την έκδοση ανήλθαν στα 2.887.196 εγγραφές. Οι κοινές εγγραφές για δύο ή περισσότερες βιβλιοθήκες ήταν 966.917 εγγραφές, που σημαίνει ποσοστό ταύτισης εγγραφών της τάξεως του 25,09% (έναντι ποσοστού 25,29% στην 7η έκδοση του Σ.Κ.Ε.Α.Β.). Παρατηρήθηκε δηλαδή μικρή μείωση των κοινών εγγραφών κατά 0,79%.

Τις περισσότερες σωστές εγγραφές, από τις μεγάλες βιβλιοθήκες, είχε η βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου (99,99%), ενώ τις περισσότερες λάθος εγγραφές είχε η βιβλιοθήκη του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ποσοστό λαθών στο 15,83%). Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κομμένες εγγραφές αφορά τις πιθανόν διπλές εγγραφές (40.558 εγγραφές ή ποσοστό 1,02%). Τέλος, η βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διέθετε τις περισσότερες εγγραφές (500.928 εγγραφές ή το 12,63% του συνόλου των εγγραφών).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

 

1genika

2genika

3genika