6η Έκδοση Σ.Κ.Ε.Α.Β PDF Εκτύπωση E-mail

Η 6η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2011 και περιέχει τις βιβλιογραφικές εγγραφές όλων των μελών του Σ.Κ.Ε.Α.Β.,  όπως αυτές υπήρχαν στα βιβλιογραφικά συστήματα των βιβλιοθηκών το Νοέμβριο του 2010.

Σ' αυτή την έκδοση, για πρώτη φορά, συμμετέχουν και οι 54 βιβλιοθήκες μέλη του Σ.Κ.Ε.Α.Β, με 63 βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. 4 βιβλιοθήκες (3 βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων και βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία), δεν μπόρεσαν να στείλουν τις νέες τους εγγραφές και έχουμε χρησιμοποιήσει τις εγγραφές της 5ης έκδοσης.

Σ' αυτή την έκδοση περιέχονται 6 νέες βιβλιοθήκες. Είναι:

- Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

- Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Καβάλας

- Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

- Η Βιβλιοθήκη του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας στη Λιβαδειά

- Η Βιβλιοθήκη του παραρτήματος του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου στη Ναύπακτο

- Η Βιβλιοθήκη του Συνήγορου του Πολίτη

Οι βιβλιοθήκες μας έστειλαν 3.749.061 βιβλιογραφικές εγγραφές με 5.969.936 αντίτυπα. Υπήρξε μεγάλη αύξηση του αριθμού των εγγραφών σε σχέση με την 5η έκδοση του Σ.Κ.Ε.Α.Β. που είχαν στείλει 3.297.513εγγραφές.  Για διάφορους λόγους κόπηκαν 169.963 εγγραφές (ποσοστό 4,53%). Και σ’ αυτή την έκδοση μειώθηκε το ποσοστό των κομμένων εγγραφών, καθώς στην 5η έκδοση είχε κοπεί το 4,86% των εγγραφών (160.196 εγγραφές). Στην 6η έκδοση περιέχονται  3.579.098 βιβλιογραφικές εγγραφές (ποσοστό 95,47%), έναντι 3.137.317 εγγραφών (ποσοστό 95,14%) της 5ης έκδοσης.  Οι μοναδικές εγγραφές σ' αυτή την έκδοση ανήλθαν στα 2.674.954 εγγραφές. Οι κονές εγγραφές για δύο ή περισσότερες βιβλιοθήκες ήταν 904.144 εγγραφές, που σημαίνει ποσοστό ταύτισης εγγραφών της τάξεως του 25,26% (έναντι ποσοστού 24,42% στη 5η έκδοση του Σ.Κ.Ε.Α.Β.). Τις περισσότερες σωστές εγγραφές, από τις μεγάλες βιβλιοθήκες, είχε η βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου (100%), ενώ τις περισσότερες λάθος εγγραφές είχε η βιβλιοθήκη του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (15,93%). Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κομμένες εγγραφές είναι το ότι δε διαθέτουν πληροφορίες αντιτύπων (52.914 εγγραφές ή ποσοστό 1,41%). Τέλος, η βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διέθετε τις περισσότερες εγγραφές (487.986 εγγραφές ή το 13,02% του συνόλου των εγγραφών).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

10-1-2013 9-22-11