9η έκδοση του Σ.Κ.Ε.Α.Β. PDF Εκτύπωση E-mail

Η 9η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον

Φεβρουάριο του 2014 και περιέχει τις βιβλιογραφικές εγγραφές των μελών του Σ.Κ.Ε.Α.Β., 

όπως αυτές υπήρχαν στα βιβλιογραφικά συστήματα των βιβλιοθηκών από 15 Δεκεμβρίου 2013 ως

και τις πρώτες ημέρες του 2014. Σ' αυτή την έκδοση, συμμετέχουν 59 βιβλιοθήκες μέλη του Σ.Κ.Ε.Α.Β,

με 69 βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.  10 βιβλιογραφικές βάσεις δεν ανανεώθηκαν,

λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθήκες (κυρίως ελλείψεις στο προσωπικό) και περιέχονται

στη 9η έκδοση με εγγραφές από παλαιότερα export.

Πρόκειται για τις βιβλιογραφικές βάσεις:

- Της βιβλιοθήκης του Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (εγγραφές 2012)

- Της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Καβάλας (εγγραφές 2010)

- Της βιβλιοθήκης της Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού – ΙΜΕ (εγγραφές 2012)

- Της βιβλιοθήκης Λαμίας & του Παραρτήματος Λειβαδιάς του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (εγγραφές 2012)

- Των 3 βιβλιογραφικών βάσεων του ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (εγγραφές 2008)

- Της βιβλιοθήκης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (εγγραφές 2011)

- Της βιβλιοθήκης του Παραρτήματος Ναυπάκτου του ΤΕΙ Μεσολογγίου (εγγραφές 2012)

Σε αυτή την έκδοση, για 1η φορά συμμετέχει η βιβλιοθήκη της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Από τα μέλη (μόνιμα ή συνεργαζόμενα) δεν έστειλαν βιβλιογραφικά δεδομένα, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ενώ τα δεδομένα της βιβλιοθήκης της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, δεν πέρασαν στην 9η έκδοση λόγω μη συμβατότητάς τους με κάποιο από τα γνωστά formats MARC.

Να αναφέρουμε επίσης ότι στη διάρκεια του ενός έτους από την 8η έκδοση μέχρι σήμερα, έγιναν  πολύ σημαντικές αλλαγές στις βιβλιοθήκες – μέλη του Σ.Ε.Α.Β. Κάποιες βιβλιοθήκες έχουν κλείσει, κάποιες έχουν συγχωνευτεί με βιβλιοθήκες άλλων ιδρυμάτων κλπ. Επειδή αυτές οι αλλαγές είναι πολύ πρόσφατες και δεν έχουν ολοκληρωθεί, προτιμήσαμε να μην προβούμε σε αλλαγές στο σχήμα των βιβλιοθηκών του Σ.Ε.Α.Β. σε αυτή την έκδοση, αλλά αυτό να γίνει από την 10η έκδοση του 2014. Η μόνη αλλαγή που έχει ενσωματωθεί σε αυτή την έκδοση αφορά την παλιά βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που έχει μετονομαστεί  πλέον σε Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Τα μέλη του Σ.Κ.Ε.Α.Β. έστειλαν  στα πλαίσια της 9ης έκδοσης 4.199.349 βιβλιογραφικές εγγραφές και 7.003.368 αντίτυπα (αριθμός κατά προσέγγιση). Υπήρξε αύξηση του αριθμού των εγγραφών σε σχέση με την 8η έκδοση του Σ.Κ.Ε.Α.Β. κατά 5,92% και σε σχέση με την 1η έκδοση του Σ.ΚΕ.Α.Β. αύξηση της τάξης του 81,03%.

Για διάφορους λόγους, κόπηκαν από τον Συλλογικό Κατάλογο 110.118  εγγραφές (ποσοστό 2,62%). Σ’ αυτή την έκδοση παρατηρήθηκε μικρή μείωση των κομμένων εγγραφών, καθώς στην 8η έκδοση είχε κοπεί το 2,79% των εγγραφών (110.672 εγγραφές). Σε σχέση με την 1η έκδοση του Σ.ΚΕ.Α.Β. οι κομμένες εγγραφές έχουν μειωθεί κατά 64,98%.

Στην 9η έκδοση περιέχονται  4.089.231 βιβλιογραφικές εγγραφές (ποσοστό 97,38%), έναντι 3.854.113 εγγραφών (ποσοστό 97,21%) της 8ης έκδοσης.  Σε σχέση με την 1η έκδοση του Σ.ΚΕ.Α.Β. οι εγγραφές που περιέχονται στον κοινό κατάλογο, έχουν αυξηθεί κατά 103,92%.

Οι μοναδικές εγγραφές σ' αυτή την έκδοση ανήλθαν στα 3.071.536 εγγραφές. Οι κοινές εγγραφές για δύο ή περισσότερες βιβλιοθήκες ήταν 1.017.695 εγγραφές, που σημαίνει ποσοστό ταύτισης εγγραφών της τάξεως του 24,89% (έναντι ποσοστού 25,09% στην 8η έκδοση του Σ.Κ.Ε.Α.Β.). Παρατηρήθηκε δηλαδή μικρή μείωση των κοινών εγγραφών κατά  0,80%.

Τις περισσότερες σωστές εγγραφές, από τις μεγάλες βιβλιοθήκες, είχε η βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου (99,99%), ενώ τις περισσότερες λάθος εγγραφές είχε η βιβλιοθήκη του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ποσοστό λαθών στο 15,60%). Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κομμένες εγγραφές αφορά εγγραφές που δεν έχουν αντίτυπα (43.768 εγγραφές ή ποσοστό 1,04%). Τέλος, η βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διέθετε τις περισσότερες εγγραφές (592.234 εγγραφές ή το 13,96% του συνόλου των εγγραφών).

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία της 9ης έκδοσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.